Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021
ανακοινώσεις
Αποφάσεις Διαγωνισμοί Θέσεις Εργασίας Νέα
> 14/05/2021 Προμήθεια ανταλλακτικών (developer φωτοαντιγραφικού, λεπίδα "blade" φωτοαντιγραφικού, τύμπανο "drum" φωτοαντιγραφικού) για την επισκευή ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου Develop ineo 226, του γραφείου Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.
> 14/05/2021 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 324/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/12/2017 ΕΩΣ 07/01/2018 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ)
Περισσότερα
Περισσότερα
> 11/03/2021 Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
> 03/11/2020 Ανακοίνωση 3Α/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη  αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).
Περισσότερα
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ