Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023
ανακοινώσεις
Αποφάσεις Διαγωνισμοί Θέσεις Εργασίας Νέα
> 21/09/2023 Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου σε δεξαμενή λόγω εξαντλήσεως των αποθεμάτων της σύμβασης υπ.αριθμ. 09/2023 με ΑΔΑΜ:23SYMV012403756 2023-03-30, για την εύρυθμη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών των Κολυμβητηρίων Βόλου και Νέας Ιωνίας της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
> 21/09/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 259/2023 - Δημοσίευση στην εφημερίδα "Ταχυδρόμος" την ημέρα Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023, της περίληψης της υπ’ αριθμ. 568/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου με θέμα «Έγκριση της αριθμ. 134/2023 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου που αφορά στην 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού».
Περισσότερα
Περισσότερα
> 24/08/2023 Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 3/2023 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).
Περισσότερα
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ