Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
ανακοινώσεις
Αποφάσεις Διαγωνισμοί Θέσεις Εργασίας Νέα
> 29/06/2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΔΟΕΠΑΠ 11/2022:< Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα ανανέωσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εκ μέρους του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο», καθώς και τη δυνατότητα πρόσληψης των ωφελουμένων Αμεα εκ μέρους του Ν.Π.Δ.Δ. εκτός του πλαισίου του ανωτέρω προγράμματος, είτε ως μόνιμο προσωπικό είτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
> 29/06/2022 Αμοιβή δικηγόρου κ. Σιμάκη Νικ. Χρήστο - Απόστολο για τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα ανανέωσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εκ μέρους του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο», καθώς και τη δυνατότητα πρόσληψης των ωφελουμένων Αμεα εκ μέρους του Ν
Περισσότερα
> 21/06/2022 Ορθή επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : “Προμήθειας μελανιών – τόνερ για τις ανάγκες των τμημάτων όλων των Διευθύνσεων και την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των γραφείων της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για το έτος 2022”.
> 10/06/2022 Προμήθεια μελανιών-τόνερ για τις ανάγκες των τμημάτων όλων των Δ/νσεων και την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων της Δ/νσης Εκπαίδευσης και των γραφείων της Δ/νσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για το έτος 2022
> 07/06/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή – συντήρηση του τρακτέρ μάρκας Husqvarna, της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία των γηπέδων ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα
Περισσότερα
> 18/02/2022 Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 1/2022 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου , για την κάλυψη των αναγκών για την πραγματοποίηση της νέας θεατρικής παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, που υπάγεται στο Τμήμα Θεάτρου της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).
Περισσότερα
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ