Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Επανάληψη Έρευνας αγοράς για μεταλλικά ράφια

 

Βόλος 16.10.2015

Αριθμ. πρωτ.: 10061/216

 

Επανάληψη Έρευνας αγοράς για μεταλλικά ράφια

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες του αρχειοστασίου της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε προμήθεια μεταλλικών ραφιών για την τοποθέτηση βιβλίων προϋπολογισμού έως 8090 ευρώ.

 

Περιγραφή:

Συγκρότημα αρθρωτών (όχι βιδωτά τύπου Dexion) μεταλλικών ραφιών ελαφριού τύπου ηλεκτροστατικά βαμμένα, ύψους 220cm, αμφίπλευρης όψεως με πλάτος συγκροτήματος 60 cm περίπου

Το συγκρότημα θα αποτελείται από 22 αμφίπλευρης όψης στήλες κατανεμημένα σε 5 βιβλιοθήκες

Κάθε στήλη θα φέρει πέντε (5) ράφια ωφέλιμου φορτίου, το ύψος μεταξύ των οποίων θα μεταβάλλεται από 30cm έως 45cm.

Κάθε ράφι θα είναι διαστάσεων 90cm μήκος Χ 30cm πλάτος και θα φέρει προστατευτικό από πτώση των βιβλίων από 3 πλευρές (πλαϊνές και πίσω)

 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους που θα υποδειχθούν, χωρίς επιπλέον χρέωση του αναθέτη.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ραφιών.

 

Σημείωση: Στην συνολική τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η προσφορά να φέρει ευκρινή σφραγίδα με το ΑΦΜ

Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Για την επόπτευση των χώρων επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως την Τετάρτη 21/10/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Ευγένιος Παπαδόπουλος

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

 

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ