Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Επανάληψη Πρόσκλησης κατάθεσης προσφορών για ελαιοχρωματισμό κτηριακού συγκροτήματος Μεταξουργείου

Για την ορθή αξιολόγηση των προσφορών επαναλαμβάνεται η έρευνα αγοράς και επισυνάπτεται ειδικό έντυπο προσφοράς. 

Λήψη εντύπου προσφοράς

 

Βόλος 7/11/2013

Αρ. Πρωτ. 9000/145

 

Επανάληψη Πρόσκλησης κατάθεσης  προσφορών για ελαιοχρωματισμό κτηριακού συγκροτήματος Μεταξουργείου

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε ελαιοχρωματισμό κτηριακού συγκροτήματος Μεταξουργείου: των τριών κτηρίων της διοίκησης και του Μουσείου που βρίσκεται στον αύλειο χώρο.

Συγκεκριμένα:

Α. Κτήρια διοίκησης

 1. Εξωτερικά (ακρυλικά)  1.250 τ.μ.
 2. Εσωτερικά (πλαστικά) 1.110 τ.μ.
 3. Ξύλινα παράθυρα εσωτερικά (τεμ 56) 218 τ.μ.
 4. Ξύλινα παράθυρα εξωτερικά (τεμ 56) 218 τ.μ.
 5. Ξύλινες πόρτες εσωτερικά (τεμ. 9) 50 τ.μ.
 6. Ξύλινες πόρτες εξωτερικά (τεμ. 9) 50 τ.μ.

Β. Κτήριο Μουσείου

1.      Εξωτερικά (ακρυλικά)  180 τ.μ.

2.      Εσωτερικά (πλαστικά) 252 τ.μ.

3.      Σιδερένια παράθυρα εσωτερικά (τεμ. 11) 24 τ.μ.

4.      Σιδερένια παράθυρα εξωτερικά (τεμ. 11) 24 τ.μ.

5.      Σιδερένιες πόρτες εσωτερικά (τεμ. 5) 16 τ.μ.

6.      Σιδερένιες πόρτες εξωτερικά (τεμ. 5) 16 τ.μ.

Γ. Διάφορα

1. Υδρορροές (συνολικά) 230 μ.

2. Κάγκελα πλατείας 72 μ.

Σημειώσεις:

 1. Προσφορές θα γίνουν δεκτές σε ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται
 2. Η προσφορά να δοθεί ανά τιμή μονάδας δηλ. ανά τετραγωνικό, τρέχον μέτρο ή τεμάχιο ανά περίσταση.
 3. Η τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ
 4. Οι εισφορές του ΙΚΑ επιβαρύνουν τον ανάδοχο
 5. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από υπολογισμό -κατ’ εκτίμηση- όλων των υλικών που θα απαιτηθούν.
 6. Ο υπολογισμός των μέτρων έγινε με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια και επί τόπου επιμέτρηση
 7. Λόγω της ιδιομορφίας του κτηρίου από τις επιφάνειες των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων έχουν αφαιρεθεί τα μέτρα παραθύρων και θυρών.
 8. Για τα παράθυρα μπορεί να δοθεί προσφορά και κατά τεμάχιο
 9. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μετρήσουν και οι ίδιοι τις επιφάνειες.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως την Δευτέρα 11/11/2013 και ώρα 12:00,στο Τμήμα Προμηθειών, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), οδός Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη {Κτίριο Μεταξουργείου}. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2421091047

Η Διευθύντρια

Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

Σοφία Αποστολίδου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ