Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Βόλος 21/5/2013

Αρ. Πρωτ. 3974/Δ.Α. 395/2013
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Το ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πρόκειται να προβεί σε αγορά υδραυλικού υλικού για συντήρηση και επισκευή της δεξαμενής 50m του Κολυμβητηρίου Βόλου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, προκειμένου να ενημερωθούν για λεπτομέρειες όσον αφορά το μέγεθος των εργασιών ώστε να καταθέσουν τις κλειστές προσφορές τους, να επικοινωνήσουν με το τηλ της Δ/νσης Αθλητισμού 242171770

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και Παρασκευή 24/5/2013 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Γ. Δήμου – Μεταμορφώσεως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ