Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

Βόλος,14/11/2013

                                                                                           Αρ. Πρωτ.9843/1156

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ  ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

            

        

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε αντικατάσταση  δοσομετρικής αντλίας  υποχλωριωδους νατρίου με χαρακτηριστικά μηχανήματος.

1. παροχή 2,00  1/h.

2.Εγκατάσταση σε τοιχίο.

3.Ποδοβαλβίδα.

4.Βαλβίδα εγχυσης.

5.Σωληνάκι αναρρόφησης PE.

6.Σωληνάκι κατάθλιψης τεφλόν 2,0m.

7.Διακόπτης στάθμης (ξηρά λειτουργία).

8.Ολα τα βρεχόμενα μέρη της αντλίας (δοσομετρική κεφαλή, βαλβίδα έγχυσης, ποδοβαλβίδα και σωληνάκι κατάθληψης )να είναι από Teflon.

9.Εργασία και κόστος εγκατάστασης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους, μέχρι τηνΤρίτη19/11/2013, 12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ