Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024
Έρευνα αγοράς , επισκευής λέβητα στο κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας

Βόλος, 30/1/2017

Αρ. Πρωτ 809/ΔΑ107

Θέμα . Έρευνα αγοράς , επισκευής λέβητα στο κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε επισκευή του υπάρχοντος  λέβητα 1.000.000Kw στο κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας.
• Συγκόλληση με εξειδικευμένο συγκολλητή με πιστοποίηση και άδεια συγκολλητή.
• Άδειασμα του λέβητα από το υπάρχων νερό του δικτύου.
• Συγκόλληση του λέβητα σε δύο σημεία.
• Γέμισμα με νερό στο δίκτυο του λέβητα για την καλή λειτουργία.
• Μοντάρισμα του υπάρχων καυστήρα αερίου και έναυση.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας , μέχρι την Τετάρτη 01/2/2017 ,13.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Η προσφορά θα πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στο αίτημα μας ,να περιέχει την σφραγίδα του προμηθευτή καθώς και τα στοιχεία της Δ/σης, Πόλη ,οδός, τηλ. επικοινωνίας ΔΟΥ και Τ.Κ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ