Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς για αλλαγή μπαταριών UPS

Bόλος  19.6.2014

Αριθμ. πρωτ.: 5163/106

                                                                     

Έρευνα αγοράς για αλλαγή μπαταριών UPS

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε αλλαγή μπαταριών UPS.

Περιγραφή:

Μπαταρίες για δύο (2) UPSPowerware 9120 2000:

Κάθε UPS περιέχει σετ 16 μπαταριών

Aνεμιστήρες για δύο (2) UPSPowerware 9120 2000:

Η αντικατάσταση να γίνει από τον προμηθευτή

Σημείωση: οι προσφορές να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 28/7/2014 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ