Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Έρευνα αγοράς για ασφάλιση οχήματος

Βόλος : 22/04/15
Αρ.Πρωτ.:4986/ΔΠ442
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για ασφάλιση του οχήματος ΒΟΝ2972 της Δ/νσης Πολιτισμού από 30/5/16-30/5/17.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 1.000.000,00
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 1.000.000,00
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS-MALUS 0
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 50.000,00
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ Η ΕΚΡΗΞΗ 100.000,00
ΕΠΕΚ.Α.Ε. ΦΥΛ.Χ. ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 100.000,00
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.000,00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 15.000,00
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ 0,00

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως 26/04/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)
Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

O Προϊστάμενος
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
& Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού

Κασσίδης Χρήστος

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ