Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Έρευνα αγοράς για ασφάλιση θεάτρων

 

Βόλος : 20/9/16

Αρ.Πρωτ.:12021/ΔΠ1405

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για ασφάλιση του Θεάτρου της Π.Ηλεκτρικής , του Αχιλλείου και του Χειμερινού Δημοτικού Θεάτρου Ν.Ιωνίας από 03/10/16 έως 31/10/17.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σωματικές Βλάβες(μεμονωμένο ατύχημα)

Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα

Ανωτάτη ευθύνη της εταιρείας

 

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σωματικές Βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)

Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα

Ανωτάτη ευθύνη της εταιρείας

 

Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως 23/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870

 

 

H Προϊσταμένη

της Δ/νσης Πολιτισμού

 

Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ