Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για ασφάλιση του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου «Μελίνα Μερκούρη» και του θερινού Δημοτικού Θεάτρου Ν.Ιωνίας

Βόλος : 22/4/16
Αρ.Πρωτ.:4895/ΔΠ441

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για ασφάλιση του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου «Μελίνα Μερκούρη» και του θερινού Δημοτικού Θεάτρου Ν.Ιωνίας από 15/5/16 έως 30/9/16
ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Σωματικές Βλάβες(μεμονωμένο ατύχημα)
Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα
Ανωτάτη ευθύνη της εταιρείας

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Σωματικές Βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)
Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα
Ανωτάτη ευθύνη της εταιρείας
Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως 26/04/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)
Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870
O Προϊστάμενος
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
& Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού

Κασσίδης Χρήστος

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ