Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για ασφάλιση

Βόλος : 24/2/16

Αρ.Πρωτ.:2290/ΔΠ80

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για ασφάλιση της Δημοτικής Σχολής χορού (οδός Κουταρέλια –Ρήγα Φεραίου) για το χρονικό διάστημα από 1/4/2016 και για ένα έτος.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σωματικές Βλάβες(μεμονωμένο ατύχημα)

Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα

Ανωτάτη ευθύνη της εταιρείας

 

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σωματικές Βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)

Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα

Ανωτάτη ευθύνη της εταιρείας

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως 01/03/2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870

 

Ο Προϊσταμένος

του Τμήματος Δοικητικής & Οικονομικής

Υποστήριξης & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού

Χρήστος Κασσίδης

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ