Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς για εγκατάσταση ασύρματου εξοπλισμού ίντερνετ

Βόλος 18 Ιουνίου 2015

Αριθμ. πρωτ.: 6084/141

 

Έρευνα αγοράς για εγκατάσταση ασύρματου εξοπλισμού ίντερνετ

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε εγκατάσταση εξοπλισμού για την ασύρματη ζεύξη του Μουσείου Πόλης με το κτήριο Παπαστράτου του Παν/μιου Θεσσαλίας.

 

Συγκεκριμένα η εγκατάσταση αφορά:

Α. Εργασίες στο συγκρότημα Παπαστράτου: Τοποθέτηση ιστού 3 μ. Περίπου, εγκατάσταση ασύρματης γέφυρας στον ιστό, τοποθέτηση και σύνδεση με καλώδιο UTP 20 μ. περίπου.

Α. Εργασίες στο Μουσείο Πόλης: Τοποθέτηση ιστού 5 μ. Περίπου, εγκατάσταση ασύρματης γέφυρας στον ιστό, τοποθέτηση και σύνδεση με καλώδιο UTP 50 μ. περίπου.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν την εγκατάσταση και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά – έκθεση όπου θα αναφέρεται συγκεκριμένα πόσοι είναι άρτιοι, πόσοι χρήζουν επισκευής και πόσοι πρέπει να αντικατασταθούν.

Δικαίωμα προσφοράς θα έχουν μόνο όσοι βεβαιωμένα από την υπηρεσία πραγματοποιήσουν έλεγχο της εγκατάστασης.

 

Οι προσφορές να περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας με υπογραφή και σφραγίδα (σε κλειστό φάκελο) έως τις 23/6/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421029878. (Υπεύθυνος: Γιὠργος Σουλακούδης)

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ