Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για εκτυπώσεις (επανάληψη)

 

Ημερομηνία: 18/11/2015

Αρ. Πρωτ. 11449/265

Έρευνα αγοράς για εκτυπώσεις  

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε εκτυπώσεις 

 

Προδιαγραφές

  1. Εκτύπωση σε Κappa mount 10mm με μεταλλικό τελάρο και γαντζάκια

Διαστάσεις:

1 μ. (Π) Χ 1,50 μ (Υ). Τεμάχια: 3

2 μ. (Π) Χ 2,50 μ (Υ). Τεμάχια: 1

Σημείωση: Εκτύπωση με το υλικό

 

Β. Εκτύπωση σε pvc 0,30mm

1 μ. (Π) Χ 1,20 μ (Υ). Τεμάχια: 1

65 εκ. (Π) Χ 50 εκ (Υ). Τεμάχια: 2

Σημείωση: Εκτύπωση με το υλικό

 

Γ) Εκτύπωση σε Plexiglas

Διαστάσεις: 2 μ. Χ 1,5 μ. Τεμάχιο:1

Σημείωση: Εκτύπωση χωρίς το υλικό, (το Plexiglas υπάρχει)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην προσφορά να υπολογιστεί ξεχωριστά και η τοποθέτηση (Α, Β, στη Δράκεια, Γ στο Μουσείο Πόλης)

 

Οι προσφορές να περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας με υπογραφή και σφραγίδα (σε κλειστό φάκελο) έως τις 25/11/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

 

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ