Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Έρευνα αγοράς για εκτυπώσεις pvc

Ημερομηνία: 6/11/2015

Αρ. Πρωτ. 10801/246

Έρευνα αγοράς για εκτυπώσεις  pvc

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε εκτυπώσεις σε pvc

 

Προδιαγραφές

  • A) Εκτύπωση σε φύλλο pvc 3mm

Διαστάσεις:

1 μ. (Π) Χ 1,50 μ (Υ). Τεμάχια: 3

2 μ. (Π) Χ 2,50 μ (Υ). Τεμάχια: 1

1 μ. (Π) Χ 1,20 μ (Υ). Τεμάχια: 1

65 εκ. (Π) Χ 50 εκ (Υ). Τεμάχια: 2

 

B) Εκτύπωση σε Plexiglas

Διαστάσεις: 2 μ. Χ 1,5 μ. Τεμάχιο:1

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην προσφορά να υπολογιστεί και το υλικό (pvc)

Το Plexiglas υπάρχει

 

Οι προσφορές να περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας με υπογραφή και σφραγίδα (σε κλειστό φάκελο) έως τις 11/11/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

 

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ