Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για εκτύπωση εντύπου Cine Ιωλκός

 

ημερομηνία: 16/6/2016

αρ.πρωτ.:  7570

 

Έρευνα αγοράς για εκτύπωση εντύπου Cine Ιωλκός

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε εκτύπωση εντύπου προβολών του Cine Ιωλκός.

  

Τρίπτυχο έντυπο 9,3 x 20 cm

Διάσταση: 28x20 cm  (ανοιχτό)

Εκτύπωση: Τετράχρωμη, 2πλης όψεως

Χαρτί: 130 gr. λευκό Velvet

Αντίτυπα: 300

 

Οι προσφορές να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας με υπογραφή και σφραγίδα (σε κλειστό φάκελο) έως τις 21/6/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνη: Γεωργία Ξανθοπούλου)

 

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

 

Αίγλη Δημόγλου

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ