Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς για εκτύπωση προσκλήσεων και αφισών

αρ.πρωτ.: 10106/217

ημερομηνία: 19/10/2015

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε εκτύπωση προσκλήσεων και αφισών για τις ανάγκες προβολής εκδηλώσεων στο Μουσείο της Πόλης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Εκτύπωση: τετράχρωμη

Χαρτί: 300 velvet mat

300 προσκλήσεις, 2 όψεων 20χ18cm (10x18cm κλειστό)

500 προσκλήσεις (150+150+200), 1 όψεις 10χ20cm

Οι παραπάνω προσκλήσεις θα τυπωθούν μέσα στους επόμενους δύο μήνες

και θα καλύψουν τις ανάγκες προβολής τεσσάρων διαφορετικών εκδηλώσεων.

 

ΑΦΙΣΕΣ

Εκτύπωση: τετράχρωμη, χαρτί: 150 velvet mat 

Διάσταση: Α3, αντίτυπα: 400 (100+60+40+50+50+50+50)

Οι παραπάνω αφίσες  θα τυπωθούν μέσα στους επόμενους δύο μήνες

και θα καλύψουν τις ανάγκες προβολής επτά διαφορετικών εκδηλώσεων.

 

Οι προσφορές να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας με υπογραφή και σφραγίδα (σε κλειστό φάκελο) έως τις 23/10/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνη: Γεωργία Ξανθοπούλου)

 

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

 

Αίγλη Δημόγλου

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ