Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς για ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος

Bόλος  3.12.2014

Αριθμ. πρωτ.:

                                                                     

Έρευνα αγοράς για ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος για το Μουσείο Πόλης.

Περιγραφή εργασίας

Γερανοφόρο όχημα για επικόλληση εξωτερικών διάτρητων αυτοκόλλητων στα παράθυρα της πρόσοψης του Μουσείου Πόλης.

Το μέγιστο ύψος των παραθύρων (υψηλότερο σημείο) είναι περίπου 11 μέτρα.

Εκτίμηση χρόνου εργασίας: 2-4 ημέρες (υπολογίζεται 8ωρο ανά ημέρα)

Σημείωση:

Η προσφορά να δοθεί ανά ημέρα

Οι προσφορές να περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 8/12/2014 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ