Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς για επέκταση συστήματος εξαερισμού

Βόλος 18 Ιουνίου 2015

Αριθμ. πρωτ.: 6086/143

 

Έρευνα αγοράς για επέκταση συστήματος εξαερισμού

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε επέκταση του συστήματος εξαερισμού σε αποθήκες του Μουσείου Πόλης.

 

Συγκεκριμένα:

Η υπάρχουσα εγκατάσταση εξαερισμού WC αποτελείται από σωλήνες Pvc διαμέτρου 10-12 μμ περίπου και ηλεκτρικούς εξαεριστήρες (μπάνιου). Η επεκτάση αφορά την προσθήκη 2 εξαεριστήρων σε 2 αποθηκευτικούς χώρους

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν την εγκατάσταση για να εκτιμήσουν τις ακριβείς εργασίες που θα απαιτηθούν.

Δικαίωμα προσφοράς θα έχουν μόνο όσοι βεβαιωμένα από την υπηρεσία πραγματοποιήσουν έλεγχο της εγκατάστασης.

 

Οι προσφορές να περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας με υπογραφή και σφραγίδα (σε κλειστό φάκελο) έως τις 23/6/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421029878. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

 

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ