Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για επισκευή χειριστηρίου διαδρόμου γυμναστικής

Βόλος,16/12/2016

Αρ. Πρωτ1690/2621

Θέμα : Έρευνα αγοράς για επισκευή χειριστηρίου διαδρόμου γυμναστικής

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε επισκευή χειριστηρίου διαδρόμου γυμναστικής στο αθλητικό κέντρο « Βάκης Παρασκευόπουλος».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές, μέχρι την Δευτέρα 19/12/2016, 12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Η προσφορά θα πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στο αίτημα μας ,να περιέχει την σφραγίδα του προμηθευτή καθώς και τα στοιχεία της Δ/σης, Πόλη ,οδός, τηλ. επικοινωνίας ΔΟΥ και Τ.Κ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ