Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για επισκευή καυστήρα φυσικού αερίου.

Βόλος,2/4/2015

                                                                                   Αρ. Πρωτ 3433/585

 

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε επισκευή καυστήρα τύπου QERTCI φυσικού αερίου στους Ξενώνες.

Αποκατάσταση της υπάρχουσας βλάβης αντικατάσταση του UPS DUNQS 504 SO2 .  

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους ξεχωριστά για εργασία και υλικά , μέχρι  την Τρίτη 7/4/2015,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί (συντηρητές καυστήρων) θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση αναγγελίας από την διεύθυνση Βιομηχανίας  για την άδεια  εγκαταστάτη συντηρητή καύσης.

 

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ