Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Φ. ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΛ.ΒΟΛΟΥ

Βόλος,29/9/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ7988/1292

Θέμα : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Φ. ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΛ.ΒΟΛΟΥ

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε επισκευή καυστήρων Φ.Αερίου       στο λεβητοστάσιο του       ανοιχτού κολυμβητηρίου Βόλου.
  • 1. την επισκευή του VPSτου καυστήρος του 1ου λέβητος μάρκας LANDISέλεγχος και       αποκατάσταση της βλάβης με τα απαραίτητα ανταλλακτικά.
  • 2. την επισκευή του ηλεκτρικού ταμπερ του καυστήρος του 2ου λέβητος την αποκατάσταση της βλάβης την ρύθμιση αυτού και επισκευή του μηχανήματος του κλαπέτου του αέρος με τα απαραίτητα ανταλλακτικά
  • 3.την ρύθμιση των καυστήρων την έκδοση Φύλλου ελέγχου και την έκδοση εκτύπωσης του αναλυτή με προϋπόθεση ο αναλυτής να φέρει πιστοποίηση ετήσιου ελέγχου με το σχετικό έγγραφο προσκομίζοντας αυτό όσον και την άδεια του εν ισχύ. .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι την Τετάρτη 1/10/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ