Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς για επισκευή και αντικατάσταση σωλήνα με διαρροή στο μηχανοστάσιο της 25άρας (Ορθή Επανάληψη)

Βόλος,18/5/2015

Αρ. Πρωτ: 4864/835

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                     

Θέμα :  Έρευνα αγοράς για αντικατάσταση μέρους μεταλλικού σωλήνα Φ75 ζεστού νερού στο μηχανοστάσιο της πισίνας 25μ.

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  αντικατάσταση μέρους μεταλλικού  σωλήνα Φ75 ζεστού νερού(boiler) στο μηχανοστάσιο της 25αραςπισίνας στο κολυμβητήριο Βόλου ως εξής:

Υλικά:

– 3μέτρα (συνολικά) σωλήνα μεταλλική Φ75 για ζεστό νερό (boiler)συμπεριλαμβάνονται και οι γωνίες.

 -2 ρακόρ2 ½  ίντσας μεταλλικά.

– 2 βάνες 2 ½  ίντσας μεταλλικές

– 2 σέλλες  Φ75 με βίδες.

– 4 γωνίες Φ75 μεταλλικές..

Εργασία:

-Αντικατάσταση σωλήνων και γωνιών.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι  την Παρασκευή 22/5/2015,12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη, τηλ. επικοινωνίας 2421071770.

 

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ