Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για επισκευή κυκλώματος θέρμανσης εναλάκτου .

Βόλος, 12/5/2016

Αρ. Πρωτ5586/1008

Θέμα : Έρευνα αγοράς για επισκευή κυκλώματος θέρμανσης εναλάκτου .

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί επισκευή κυκλώματος θέρμανσης εναλάκτου στο κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας.
1.     Επισκευή κυκλώματος θέρμανσης εναλάκτη μικρής πισίνας.
24 μέτρα σωλήνα 2’’ γαλβανιζέ Β.τύπου.
24 μέτρα μόνωση 2’’, 2 ρακόρ 2’’, 2 γωνιές 2’’, 2συστολές Αμερικής 2Χ1 ½
2 αυτόματα εξαεριστηκά δικτύου ½ ‘’
2.     Επισκευή κυκλώματος θέρμανσης εναλάκτου μεγάλης πισίνας.
2 κατασκευή 2 ειδικών τεμαχίων 2 ½ ‘’
2 φλάντζες κατά DIN 2 ½’’
Μονώσεις 2 ½’’
Ελαστιχοφλάτζες 2 ½’’και απαιτούμενες βίδες.
3.     Αντικατάσταση βαλβίδων ασφάλειας λεβήτων.
6 βαλβίδες ασφαλείας 1’’ 3 BAR βαρέως τύπου.
4.     Αντικατάσταση φλοτέρ αντλιών ακαθάρτων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι την Δευτέρα16/5/2016,12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ