Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024
Έρευνα αγοράς για επισκευή θερμοπομπών

Βόλος 12 Ιουνίου 2015

Αριθμ. πρωτ.: 5721/130

 

Έρευνα αγοράς για επισκευή θερμοπομπών

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε επισκευή των θερμοπομπών του Μουσείου Πορταριάς.

 

Συγκεκριμένα:

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει 18 επιτοίχιους ηλεκτρικούς θερμοπομπούς.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν την εγκατάσταση και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά – έκθεση όπου θα αναφέρεται συγκεκριμένα πόσοι είναι άρτιοι, πόσοι χρήζουν επισκευής και πόσοι πρέπει να αντικατασταθούν.

Δικαίωμα προσφοράς θα έχουν μόνο όσοι βεβαιωμένα από την υπηρεσία πραγματοποιήσουν έλεγχο της εγκατάστασης.

 

Οι προσφορές να περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας με υπογραφή και σφραγίδα (σε κλειστό φάκελο) έως τις 19/6/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιάννης Κουτής)

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ