Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΥΠΑ ΒΥΘΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

Βόλος,8/5/2014

                                                                                                       Αρ. Πρωτ 3932/667

Θέμα : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΥΠΑ ΒΥΘΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

 • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε εργασία και ανταλακτικά για την σκούπα βυθού κολυμβΒόλου.
 • Μ909.01 πώμα οδηγού τεμ 1.
 • Μ607.03 βούρτσα τεμ2.
 • Μ883.03 οδοντοτή(2extra) τεμ4.
 • Μ595.01 ροδάκι βούρτσαςτεμ1.
 • Μ883.01ερπύστριεςεύγος τεμ1.
 • Μ412. 03 δακτύλιος στεγανού τεμ8.
 • Μ719.03σωληνάκι ανάδυσης τεμ 1.
 • Μ732. 05 δεματικά τεμ8.
 • Μ733.04 κολιές τεμ 1.
 • Μ591.02 καρούλι PVS τεμ 1.
 • Μ412. 01 δακτύλιος στεγανότητας τεμ2.
 • Μ412.10 δακτύλιος στεγανότητας τεμ 1.
 • Μ412.11 δακτύλιος στεγανότητας τεμ 2.
 • Μ412.19 δακτύλιος στεγανότητας καπακιού τεμ2.
 • Μ528.01 άξονας ρόδας τεμ4.
 • Μ881.11ρόδες τεμ 2.
 • Μ881.12ρόδες τεμ 2.
 • Μ320.03 ρουλεμάν τεμ 2.
 • Μ932.06 ασφάλεια τεμ 2.
 • Μ872.01 γρανάζι τεμ2.
 • Ρ999.03 σφουγγαράκια εργασίας τεμ 2.
 • Μ433.02 σαλαμάστρα τεμ2.
 • Εργασία επισκευής καροτσιού τεμ 1.
 • Μ881.03 στεφάνι οδοντοτής τεμ 2 ,     Μ683.10 φίλτρο Ηοοdτεμ1.
 • Ετήσιο service Mariner Stahdard.            

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους ξεχωριστά για εργασία και υλικά , μέχρι τηνΔευτέρα 12/5/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ