Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Βόλος,12/9/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ 7408/1197

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΟΛ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ

 • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε εργασία αντικατάστασης  συλλέκτη  κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας.
 • 1.αποκατάσταση των 2 σάπιων σωλήνων διαμέτρου 2’’.
 • 2.αποκατάσταση των 6 σάπιων σωλήνων διαμέτρου 3’’ .
 • 3.ενα ρακόρ 3’’ και  1 σωλημομαστό 3’’.
 • 4.αποκατάσταση  της σάπιας κεντρικής σωλήνας διαμέτρου 3’’στην οροφή.
 • 5.αποκατάσταση  της σάπιας σωλήνας διαμέτρου 4’’,ψηλά  στην οροφή και τοποθέτηση γωνιάς 4’’.
 • 6.αλλαγή 3 σάπιων σωλήνων διαμέτρου 2’’.
 • 7.αλλαγή 1 σάπιας σωλήνας διαμέτρου 3’’.
 • 8.αντικατάσταση 7 σφαιρικών βανών 2’’.
 • 9.αντικατάσταση 2 σφαιρικών βανών 4’’.
 • 10.αντικατάσταση 1 σφαιρικής βάνας3’’.
 • 11.αλλαγή 4 μαστών και φλαντζών από κυκλοφορητές διαμέτρου 3’’.
 • 12.αλλαγή 2 μαστών και φλαντζών από κυκλοφορητές διαμέτρου 2’’.
 • 13.αλλαγή της σάπιας σωλήνας στην οροφή διαμέτρου 4’’ και τοποθέτηση κωνικού ρακόρ 4’’.
 • 14. αλλαγή 2 γραμμών στην οροφή διαμέτρου 3’’,οι οποίες καταλήγουν στον υπαίθριο χώρο και σύνδεση αυτής  με την τρίοδη βάνα.
 • 15.μετά το τέλος όλων των παραπάνω εργασιών ,όλες οι σωλήνες που θα αντικατασταθούν θα βαφτούν  με ειδική μπογιά τύπου Σασικότ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους ξεχωριστά για εργασία και υλικά , μέχρι  τηνΔευτέρα 15/9/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ