Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για εργασίες στην πισίνα 50μ. , κολυμβητήριο Βόλου

Βόλος,19/2/2015

                                                                           Αρ. Πρωτ 1629/296

Θέμα :  Έρευνα αγοράς για εργασίες 50αρας κολυμβητήριο Βόλου.

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε εργασίες της 50αρας κολυμβητήριο Βόλου ως εξής:

1.αντικατάσταση 4 μεταλλικών διακοπτών τύπου dutterfrly Φ250 με αντίστοιχους πλαστικούς στις σωλήνες τροφοδότησης νερού  από  τον πυθμένα της πισίνας 50μ.του κολυμβητηρίου Βόλου.

2.επισκευή διαρροών σε 4 στόμια προσαγωγής της 50αρας πισίνας κολυμβητηρίου Βόλου τα οποία βρίσκονται στο περιμετρικό κανάλι  και η διαρροή οφείλεται στη διεπαφή  του μπετόν με τις σωληνώσεις PVC.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους, μέχρι  την Τρίτη 24/2/2015 ,12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη, τηλ. επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ