Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Έρευνα αγοράς για εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών αυτών, στο χώρο των αποδυτηρίων του Κέντρου Αντισφαίρισης Ν. Ιωνίας.

Βόλος, 16/3/2016

Αρ. Πρωτ3277/541

Θέμα : Έρευνα αγοράς για εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών αυτών, στο χώρο των αποδυτηρίων του Κέντρου Αντισφαίρισης Ν. Ιωνίας.

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών αυτών, στο χώρο των αποδυτηρίων του Κέντρου Αντισφαίρισης Ν. Ιωνίας.
1.Γκρέμισμα τοίχου και κατασκευή εξωτερικής πόρτας.
2.Διαχωρισμός αποδυτηρίων με γυψοσανίδες και κατασκευή εσωτερικής πόρτας.
3.Διαχωρισμός με γυψοσανίδα καταστήματος με wc και αποδυτηρίων.
4.Βάψιμο και αστάρωμα χωρισμάτων και πορτών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι την Δευτέρα 21/3/2016 ,12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ