Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς για εργασίες συντήρησης Μουσείου Μακρινίτσας

Ημερομηνία: 5/5/2016

Αρ. Πρωτ. 5326/120 ΔΑΜΒ

Έρευνα αγοράς για εργασίες συντήρησης Μουσείου Μακρινίτσας

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε εργασίες συντήρησης Μουσείου Μακρινίτσας

 

Α. Εργασίες ελαιοχρωματισμού

– Όπου απαιτείται: Τρίψιμο σαθρών σημείων, αστάρωμα με αστάρι διαλύτου, στοκάρισμα με ακρυλικό στόκο.

– Ελαιοχρωματισμός 2 χέρια ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου. Επιφάνεια: 460 τ.μ. (περίπου)

 

Β. Συντήρηση ξύλινων παραθύρων

– Οι εργασίες περιλαμβάνουν, τρίψιμο, στοκάρισμα και βάψιμο των παραθύρων.

– Επισκευή μεταλλικών μεντεσέδων (σε όσα απαιτείται).

Ποσότητα: 18 παράθυρα διαστάσεων 1,30 μ Χ 0,85

 

Γ. Υδραυλικές εργασίες

– Αντικατάσταση εσωτερικής βρύσης.

– Καθαρισμός σιφονιού εξωτερικής βρύσης

 

Δ. Ξυλουργικές εργασίες

–  Κατασκευή ξύλινης κουπαστής σε εσωτερική σκάλα. Τεμάχια 2. Συνολικά 12 μ.

– Συντήρηση ξύλινων δοκαριών στην αυλή του Μουσείου. 9 τεμάχια των 5 μ. Κατασκευή –  τοποθέτηση 1 δοκαριού 5 μ.

– Συντήρηση σε 2 ξύλινα παγκάκια

 

Ε. Καθαρισμός αύλειου χώρου

– Κοπή και απομάκρυνση χόρτων

 

ΣΤ. Επισκευή τζαμιών

– Αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών. 2 τεμ. 33,5 Χ 22,5, στρογγυλό τζάμι διαμέτρου 40 εκ.

– Στοκάρισμα 30 παραθύρων Χ 6 τεμαχίων τζαμιών διαστάσεων 30Χ35 εκ.

 

Ζ. Οικοδομικές εργασίες

Αντικατάσταση σπασμένης πλάκας και συντήρηση περβαζιού.

 

Σημείωση:

  1. Το κόστος των υλικών επιβαρύνει τον ανάδοχο
  2. Οι προσφορές να περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
  3. Για τον υπολογισμό της εργασίας απαιτείται αυτοψία στον χώρο και επιμέτρηση από τους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με τον υπάλληλο του Μουσείου κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου από Τετάρτη – Κυριακή 10 π.μ. – 1 μ.μ.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν προσφορά για μία ή και για όλες τις κατηγορίες.
  5. Στην προσφορά να αναγράφεται ο τύπος (μάρκα) υλικού (χρωμάτων κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί.
  6. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας με υπογραφή και σφραγίδα (σε κλειστό φάκελο) έως τις 19/5/2016 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421029878. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

 

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ