Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για εργασίες συντήρησης Μουσείου Πόλης

Ημερομηνία: 26/5/2016

Αρ. Πρωτ. 6228/164 ΔΑΜΒ

Έρευνα αγοράς για εργασίες συντήρησης Μουσείου Πόλης

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε εργασίες συντήρησης Μουσείου Πόλης

 

Α. Εργασίες ελαιοχρωματισμού

– Όπου απαιτείται: Τρίψιμο σαθρών σημείων, αστάρωμα με αστάρι διαλύτου, στοκάρισμα με ακρυλικό στόκο.

– Ελαιοχρωματισμός 2 χέρια ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου. Επιφάνεια: 320 τ.μ. (περίπου)

– Ελαιοχρωματισμός 2 χέρια πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου. Επιφάνεια: 180 τ.μ. (περίπου)

– Επίστρωση αντιγκράφιτι. Επιφάνεια: 270 τ.μ. (περίπου)

 

Β. Υδραυλικές εργασίες

– Επισκευή εσωτερικής βρύσης WC.

– Αντικατάσταση μηχανισμού καζανακίου. Τεμ. 1

– Αντικατάσταση εξαεριστήρων WC 100mm. Τεμ. 3

 

Γ. Ξυλουργικές εργασίες

– Συντήρηση θρανίων. Τεμ 14

– τροποποίηση παραθύρων έκθεσης. Τεμ. 2

 

Δ. Μεταλλικές κατασκευές

– Κατασκευή λάμας 40Χ10 χιλιοστών περιμετρικά του ισογείου, 36 μέτρα μήκους

– αμορτισέρ υποβοήθησης ανθρωποθύρας στέγης. Τεμ. 2

 

Σημείωση:

  1. Το κόστος των υλικών επιβαρύνει τον ανάδοχο
  2. Οι προσφορές να περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
  3. Για τον υπολογισμό της εργασίας απαιτείται αυτοψία στον χώρο και επιμέτρηση από τους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με τον υπάλληλο του Μουσείου κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου από Τρίτη – Κυριακή 10 π.μ. – 1 π.μ.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν προσφορά για μία ή και για όλες τις κατηγορίες. Αντίστοιχα μπορεί να επιλεγεί διαφορετικός μειοδότης για κάθε κατηγορία εργασίας.
  5. Στην προσφορά να αναγράφεται ο τύπος (μάρκα) υλικού (χρωμάτων κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί.
  6. Η προσφορά να ισχύει για 3 μήνες
  7. Επισυνάπτεται φόρμα προσφοράς.

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας με υπογραφή και σφραγίδα (σε κλειστό φάκελο) έως τις 6/6/2016 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421029878. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

 

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ