Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για εργασίες συντήρησης Μουσείου Πορταριάς

Ημερομηνία: 16/6/2016

Αρ. Πρωτ. 7572

Έρευνα αγοράς για εργασίες συντήρησης Μουσείου Πορταριάς

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε εργασίες συντήρησης Μουσείου Πορταριάς

 

Α. Εργασίες ελαιοχρωματισμού

– Όπου απαιτείται: Τρίψιμο σαθρών σημείων, αστάρωμα με αστάρι διαλύτου, στοκάρισμα με ακρυλικό στόκο.

– Ελαιοχρωματισμός 2 χέρια ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου. Επιφάνεια: 450 τ.μ. (περίπου)

– Βάψιμο σιδερένιων κιγκλιδωμάτων μπαλκονιού και εισόδου. Τρέχοντα μέτρα: 15 (περίπου)

 

Β. Συντήρηση ξύλινων παραθύρων

– Οι εργασίες περιλαμβάνουν, τρίψιμο, στοκάρισμα και βάψιμο των παραθύρων.

Ποσότητα: 10 παράθυρα διαστάσεων 1,30 μ Χ 1

 

Γ. Ξυλουργικές εργασίες

–  Επισκευή – αντικατάσταση  ξύλινης ποδιάς στέγης. Συνολικά 50 μ.

 

Σημείωση:

  1. Το κόστος των υλικών επιβαρύνει τον ανάδοχο
  2. Οι προσφορές να περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
  3. Για τον υπολογισμό της εργασίας απαιτείται αυτοψία στον χώρο και επιμέτρηση από τους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με τον υπάλληλο του Μουσείου κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου από Τετάρτη – Κυριακή 10 π.μ. – 1 π.μ.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν προσφορά για μία ή και για όλες τις κατηγορίες.
  5. Στην προσφορά να αναγράφεται ο τύπος (μάρκα) υλικού (χρωμάτων κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί.
  6. Επισυνάπτεται φόρμα προσφοράς.

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας με υπογραφή και σφραγίδα (σε κλειστό φάκελο) έως τις 27/6/2016 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421029878. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

 

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ