Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΕΑΚ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Βόλος,17/10/2014

 Αρ. Πρωτ: 873/1397


 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


 

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΕΑΚ


 

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια ηλεκτρολογικά για ΕΑΚ ως εξής:

 

  • 1 Σκαφάκι φθορίου 2Χ36wστεγανό  7τεμ.

  • 2.καλώδιο ΝΥΜΗΥ 3Χ1,5mm 120 μέτρα.

  • 3.ρόκα 8/25  3κουτιά.

  • 4.μικροαυτόματος 16Α  1τεμ.

  • 5.ρελέ ράγας 2χ20Α ΝΟ 1.τεμ.

  • 6.χρονοδιακόπτης (φαρδύς) με εφεδρικό 24h  1τεμ.

  • 7.εκκινητής  ΗQI 1000W  10τεμ.

 

Κολυμβητήριο ΕΑΚ:

  • 1.ρελέ 4KW ισχύος 230V  1τεμ.

  • 2. χρονοδιακόπτης (φαρδύς) με εφεδρικό  24h  2τεμ.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι  τη Δευτέρα 20/10/2014,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη  

τηλ επικοινωνίας 2421071770

 

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.


 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ