Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΕΑΚ

Βόλος,15/10/2014

Αρ. Πρωτ 873/1397

Θέμα : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΕΑΚ

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια ηλεκτρολογικά για ΕΑΚ..
1 Σκαφάκι φθορίου 2Χ36wστεγανό 7τεμ.
2.καλώδιο ΝΥΜΗΥ 3Χ1,5mm 120 μέτρα.
3.ρόκα 8/25 3κουτιά.
4.μικροαυτόματος 16Α 1τεμ.
5.ρελέ ράγας 2χ20Α ΝΟ 1.τεμ.
6.χρονοδιακόπτης (φαρδύς) με εφεδρικό 24h 1τεμ.
7.εκκινητής ΗQI 100W 10τεμ.
Υλικά για κολυμβητήριο
1.ρελέ 4KWισχύος 230V 1τεμ.
2. χρονοδιακόπτης (φαρδύς) με εφεδρικό 24h 2τεμ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι την Παρασκευή 17/10/2014,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ