Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Έρευνα αγοράς για ηλεκτρολογικές εργασίες

Bόλος  8.7.2014

Αριθμ. πρωτ.: 5824/132

                                                                     

Έρευνα αγοράς για ηλεκτρολογικές εργασίες

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε ηλεκτρολογικές εργασίες για το Μουσείο πόλης.

Περιγραφή:

1. Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων φθορίου από αντίστοιχους λαμπτήρες led(τοποθέτηση σε φωτιστικό σκαφάκι προθηκών και παροχή ρεύματος στις προθήκες)

Ποσότητα: 25 προθήκες

2. Μετατροπή των υφιστάμενων (71 τεμ) φωτιστικών Φθορίου σε φωτιστικά με προβολείς σποτάκια LED (350 προβολάκια). Απαιτείται η προσθήκη τμημάτων καλωδίου και η σύνδεση της βάσης με προβολάκια LED.

Ποσότητα: 71 φωτιστικά

Επισυνάπτονται συνοδευτικά σχέδια 

Ισόγειο

Α΄ όροφος

Β΄ όροφος

Σημείωση: οι προσφορές να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Προσοχή: οι προσφορές να έχουν υπογραφή και σφραγίδα με τα στοιχεία της εταιρείας (ΑΦΜ κλπ)

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 14/7/2014 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ