Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Βόλος,1/8/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ 6596/1064

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  προμήθεια ηλεκτρολογικό υλικό Αθλητικό κέντρο Νεότητας.
  • 2 χρονοδιακόπτες 3 σειρών  με μπαταρία ράγας.
  • 1 εξωτερικό πίνακα 6 θέσεων.
  • 2 ενδεικτικές λυχνίες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους  , μέχρι  την Δευτέρα 4/8/2014,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ