Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Έρευνα αγοράς για κατασκευή μεταλλικού τραπεζιού

Bόλος  15.7.2014

Αριθμ. πρωτ.: 5947/138

                                                                     

Έρευνα αγοράς για κατασκευή  μεταλλικού τραπεζιού

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε κατασκευή  μεταλλικού τραπεζιού για το Μουσείο Πόλης.

Περιγραφή:

1. Κατασκευή τρίγωνων από σιδερόβεργα Φ10mm  (διαστάσεων 1Χ1Χ1 μ) για δημιουργία τραπεζιών για το πωλητήριο. Ποσότητα: 28 τεμάχια

Τα τρίγωνα θα πρέπει ανα 3*4 να ενώνονται προκειμένου να φτιάχνουν ένα σύστημα (συνεπώς τη βάση για ένα τραπέζι).

Προμήθεια 2 άθραυστων κρυστάλλων SECURITE διαστάσεων 1.00*2.00*10mm τα οποία θα λειτουργούν ως καπάκια (τελικές επιφάνειες στα τραπέζια). ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Σημείωση: οι προσφορές να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Προσοχή: οι προσφορές να έχουν υπογραφή και σφραγίδα με τα στοιχεία της εταιρείας (ΑΦΜ κλπ)

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 18/7/2014 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ