Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για κατασκευή ξύλινων τραπεζιών

Bόλος  15.7.2014

Αριθμ. πρωτ.: 5948/139

                                                                     

Έρευνα αγοράς για κατασκευή ξύλινων τραπεζιών

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε κατασκευή ξύλινου τραπεζιού για το Μουσείο Πόλης.

Περιγραφή:

1. Κατασκευή τριών (3) ξύλινων τραπεζιών τα οποία αποτελούνται το καθένα από:

 Ένα (1) καπάκι λευκό λακαριστό διαστάσεων 1.00*2.00*15mm με περιμετρικό πηχάκι πάχους 4εκ

και 4 κύβους 40*40*40εκ. από OCB εμφανές, περασμένο με διάφανο βερνίκι.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Σημείωση: οι προσφορές να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Προσοχή: οι προσφορές να έχουν υπογραφή και σφραγίδα με τα στοιχεία της εταιρείας (ΑΦΜ κλπ)

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 18/7/2014 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ