Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΕΣΚΛΟΥ

Βόλος,13/10/2014

Αρ. Πρωτ 8626/1374

Θέμα : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΕΣΚΛΟΥ

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε εργασία καθαρισμού γεώτρησης γηπέδου Σέσκλου.
Ο καθαρισμός της γεώτρησης θα γίνει με γεωτρύπανο αεροσυμπιεστή .
Η διαδικασία του καθαρισμού θα γίνει με το κατέβασμα στελεχών του γεωτρύπανου.
Στη διάρκεια του καθαρισμού θα χρησιμοποιηθεί ειδικό σαπουνέλαιο καθαρισμού γεωτρήσεων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι την Τετάρτη 15/10/2014,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ