Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για μεταφορά δοσομετρικής αντλίας οξέος και διάφορες εργασίες συντήρησης του κολυμβητηρίου Ι. Ζηργάνος

Βόλος,23.05.2013

                                                                                        Αρ. Πρωτ.5941/Δ.Α.616/2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

             Μεταφορά δοσομετρικής αντλίας οξέος και διάφορες εργασίες συντήρησης

             του κολυμβητηρίου ΄΄Ι.Ζηργάνος΄΄

         «Εργασίες συντήρησης, θέσης σε λειτουργία και τελικής παραμετροποίησης του αυτόματου συστήματος χλωρίωσης στο κολυμβητήριο του Βόλου, μετά των απαραίτητων υλικών τους. Σκοπός των εργασιών είναι να επιτυγχάνεται αυτόματα, αξιόπιστα και με ακρίβεια το επιθυμητό ποσοστό χλωρίου και Ph.

Στα πλαίσια των εργασιών θα πρέπει να γίνει επίσης μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της δοσομετρικής αντλίας οξέως σε νέο σημείο που θα υποδειχθεί από τους υπευθύνους του κολυμβητηρίου, καθώς και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες αποσύνδεσης και επανασύνδεσης της αντλίας νερού.»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους, μέχρι την Παρασκευή 26.07.2013, 12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ