Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για μεταφορά, εγκατάσταση και τοποθέτηση προθηκών

        Bόλος  13.2.2014

Αριθμ. πρωτ.: 1171/27

                                                                     

Έρευνα αγοράς για μεταφορά, εγκατάσταση και τοποθέτηση προθηκών

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε μεταφορά, εγκατάσταση και τοποθέτηση προθηκών εντός του Μουσείου Πόλης (Φερών 17) για το σχεδιασμό έκθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκεφθούν τον χώρο για να εκτιμήσουν το μέγεθος και κόστος της εργασίας

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 17/2/2014 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ