Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για μεταλλικά ράφια

Βόλος 8.10.2015

Αριθμ. πρωτ.: 9672/204

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες του αρχειοστασίου της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε προμήθεια μεταλλικών ραφιών για την τοποθέτηση αρχείων και βιβλίων .

 

Περιγραφή:

Α. Σύστημα κυλιόμενων μεταλλικών ραφιών προσαρμοσμένο σε μεταλλικούς οδηγούς κύλισης στο δάπεδο, εξοπλισμένο με μηχανισμό χειροκίνητης οριζόντιας μετακίνησής το οποίο θα αποτελείται από :

Α.1. Σταθερό συγκρότημα μεταλλικών ραφιών διαστάσεων 300cm μήκος Χ 30cm πλάτος Χ 250cm ύψος μονής όψης στην αρχή, με πλευρά σε τοίχο :  ένα (1) τεμάχιο

Α.2. Κυλιόμενο συγκρότημα μεταλλικών ραφιών διαστάσεων 300cm μήκος Χ 30cm πλάτος Χ 250cm ύψος πλάτος διπλής όψης: πέντε (5) τεμάχια

Α.3. Κυλιόμενο συγκρότημα μεταλλικών ραφιών διαστάσεων 300cm μήκος Χ 30cm πλάτος Χ 250cm ύψος πλάτος διπλής όψης με την εξωτερική πλευρά να φέρει πόρτες με δυνατότητα κλειδώματος: ένα (1) τεμάχιο

Το τελευταίο συγκρότημα θα φέρει σύστημα κλειδώματος του συνόλου του συστήματος.

Κάθε συγκρότημα θα αποτελείται από 3 στήλες με 6 ράφια ωφέλιμου φορτίου διαστάσεων 90cmΧ30cmΧ40cm περίπου. Επίσης, κάθε συγκρότημα θα φέρει μεταλλική κάλυψη στην πάνω και τις 2 πλάγιες πλευρές του.

Β. Σταθερά αρθρωτά (όχι βιδωτά) ράφια

Β.1 Συγκρότημα μεταλλικών ραφιών διαστάσεων 400cm μήκος Χ 60cm πλάτος 220cm ύψος διπλής όψης: : έξι (6) τεμάχια

Κάθε στήλη θα αποτελείται από έξι (6) ράφια ωφέλιμου φορτίου διαστάσεων 90cmΧ30cmΧ35cm περίπου, ανοιχτά από την πάνω και πλαϊνή πλευρά. Επιθυμητή θα ήταν η δυνατότητα μετακινούμενων βιβλιοστατών.

Όλα τα παραπάνω  (Α και Β) να είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα

 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους που θα υποδειχθούν, χωρίς επιπλέον χρέωση του αναθέτη.

Η οικονομική προσφορά θα αναλύεται σε τιμή μονάδας ανά τεμάχιο (Α.1, Α.2, Α.3, Β.1, και λοιπών εργασιών)

Ο αναθέτης διατηρεί το δικαίωμα μείωσης ή επέκτασης των ζητούμενων προϊόντων ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό

 

Σημείωση: Στις τιμές να συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

Η προσφορά να φέρει ευκρινή σφραγίδα με το ΑΦΜ

Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Για την επόπτευση των χώρων επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως την Τετάρτη 14/10/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Ευγένιος Παπαδόπουλος

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ