Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για μεταλλικές ιματιοθήκες

Bόλος  26.1.2015

Αριθμ. πρωτ.: 562/14

                                                                     Έρευνα αγοράς για μεταλλικές ιματιοθήκες

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε προμήθεια μεταλλικών ιματιοθηκών για το Μουσείο Πόλης.

Προδιαγραφές:

Μεταλλική σύνθεση 24 θέσεων

Διαστάσεις κάθε θέσης 50Χ50 περίπου

Δυνατότητα κλειδώματος

 

Οι προσφορές να περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας με υπογραφή και σφραγίδα (σε κλειστό φάκελο) έως τις 30/1/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

 

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ