Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για μεταλλικές κατασκευές

Bόλος  8.7.2014

Αριθμ. πρωτ.: 5825/113

                                                                     

Έρευνα αγοράς για μεταλλικές κατασκευές

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε μεταλλικές κατασκευές για το Μουσείο Πόλης.

Περιγραφή:

1. Κατασκευή τρίγωνων από σιδερόβεργα Φ10mm  (διαστάσεων 1Χ1Χ1 μ) για δημιουργία τραπεζιών. Ποσότητα: 48 τεμάχια

Κατασκευή 4 λαμαρίνων διαστάσεων 0.80*1.70*1.5mm τα οποία θα λειτουργούν ως καπάκια (τελικές επιφάνειες στα τραπέζια).

2. Κατασκευή 120 μεταλλικών αντίβαρων από κοιλοδοκό για αναρτώμενες εκθετικές επιφάνειες

3. Κατασκευή θηλιάς σε συρματόσχοινα φ3 ανάρτησης εκθετικών επιφανειών που οι άκρες τους θα κλείνουν με μολύβι. Ποσότητα: 540 τεμάχια

Σημείωση: οι προσφορές να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Προσοχή: οι προσφορές να έχουν υπογραφή και σφραγίδα με τα στοιχεία της εταιρείας (ΑΦΜ κλπ)

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 14/7/2014 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ