Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Έρευνα αγοράς για μεταλλικές κατασκευές (ορθή επανάληψη)

Bόλος  15.7.2014

Αριθμ. πρωτ.: 5880/137

                                                                     

Έρευνα αγοράς για μεταλλικές κατασκευές (ορθή επανάληψη)

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε μεταλλικές κατασκευές για το Μουσείο Πόλης.

Περιγραφή:

1. Κατασκευή 460 Διπλών γάτζων σχήματος S φ5.5 από μαλακό χάλυβα 

2. Κατασκευή 380 μεταλλικών αντίβαρων.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρόκειται για στρατζαριστό τετράγωνης διατομής 50*50 s=1.5mm βαμμένη σε χρώμα μαύρο με μια τρύπα στη μια πλευρά προκειμένου να μπορεί να περάσει από μέσα το συρματόχοινο φ3. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

3. Κατασκευή θηλιάς σε συρματόσχοινα φ3 ανάρτησης εκθετικών επιφανειών που οι άκρες τους θα κλείνουν με μολύβι. Ποσότητα: 630 τεμάχια

Εκ των οποίων: 

α.120 τεμάχια μήκους 0.65μ. (υπολογίζονται: 0.35μ. καθαρό μήκος και από 15 εκ σε κάθε ακμή για το γύρισμα της θηλιάς και το βιομηχανικό κλείσιμο του μολυβιού)

β. 120 τεμάχια μήκους 0.85μ.

(υπολογίζονται: 0.55μ. καθαρό μήκος και από 15 εκ σε κάθε ακμή για το γύρισμα της θηλιάς και το βιομηχανικό κλείσιμο του μολυβιού)

γ. 240 τεμάχια μήκους 0.55μ. (υπολογίζονται: 0.25μ. καθαρό μήκος και από 15 εκ σε κάθε ακμή για το γύρισμα της θηλιάς και το βιομηχανικό κλείσιμο του μολυβιού. Στη μια ακμή θα αγκυρώνεται από την κοιλοδοκό που περιγράφεται παραπάνω)

δ. 150 τεμάχια μήκους 2.50μ.

Σε όλες τις περιπτώσεις στα άκρα των συρματόσχοινων θα σχηματίζεται θηλιά κλεισμένη με μολύβι. Ενδέχεται η κάτω άκρη του συρματόσχοινου να κλείσει με σφιχτήρες (θα γίνει δοκιμή εφαρμογής στο χώρο της έκθεσης)

Σημείωση: οι προσφορές να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Προσοχή: οι προσφορές να έχουν υπογραφή και σφραγίδα με τα στοιχεία της εταιρείας (ΑΦΜ κλπ)

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 18/7/2014 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ