Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΒΑΝΑΣ 4” ΚΑΙ 1 ΤΕΦΛΟΝ ΛΟΚΤΑΙΤ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

Βόλος,04/4/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ 3003/503

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΒΑΝΑΣ 4” ΚΑΙ 1 ΤΕΦΛΟΝ  ΛΟΚΤΑΙΤ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  εργασία και υλικά για προμήθεια  1 σφαιρική βάνα 4’’ και 1 ταφλόν λοκταίτ για κολυμβητήριο Βόλου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους ξεχωριστά για εργασία και υλικά , μέχρι  την 8/4/2014,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ