Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Βόλος,4/4/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ 3012/504

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  προμήθεια 5 ανεμιστήρων δαπέδου για της ανάγκες της Δ/νσης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους  , μέχρι  την 8/4/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ