Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024
Έρευνα αγοράς για προμήθεια χαλαζιακής άμμου

Βόλος, 31/3/2017

Αρ. Πρωτ 3889/ΔΑ 584

Θέμα . Έρευνα αγοράς για προμήθεια χαλαζιακής άμμου .

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια χαλαζιακής άμμου φίλτρων νερού,σε σακιά των 25kg,  για την κολυμβητική δεξαμενή 50 m  του κολυμβητήριου  Βόλου                  Ι. Ζηργάνος.

Αναλυτικά :

1. χαλαζιακή άμμος κοκκομετρίας 0,5mm – 1,0mm υπόλευκη 9.000kg.
2. χαλαζιακή άμμος κοκκομετρίας 1,0mm – 2,0mm υπόλευκη 2.000kg.
3. χαλαζιακή άμμος κοκκομετρίας 2,0mm – 5,0mm γαιώδης 11.000kg.

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 7.985,60 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Όλες οι κατηγορίες της χαλαζιακής άμμου θα έχουν πιστοποίηση για πόσιμο νερό.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας , μέχρι στις 3 / 4 / 2017, 13.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Η προσφορά θα πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στο αίτημα μας ,να περιέχει την σφραγίδα του προμηθευτή καθώς και τα στοιχεία της Δ/σης, Πόλη ,οδός, τηλ. επικοινωνίας ΔΟΥ και Τ.Κ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ