Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Έρευνα Αγοράς για προμήθεια χαλαζιακής άμμου

Βόλος,6/2/2017

Αρ. Πρωτ1086/185

Θέμα . Έρευνα Αγοράς για προμήθεια χαλαζιακής άμμου.

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια χαλαζιακής άμμου για τα φίλτρα της 50αρας πισίνας στο κολυμβητήριο Βόλου σε σακιά 25kg .
SILGRIT HLS 0,5-1,0 υπόλευκο 9.000kg.
SILGRIT HLS 1,0-2,0 υπόλευκο 2.000kg.
SILGRIT HLS 2,0-5,0 γαιώδες 11.000kg.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας , μέχρι την Τετάρτη 8/2/2017 στις 13.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Η προσφορά θα πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στο αίτημα μας ,να περιέχει την σφραγίδα του προμηθευτή καθώς και τα στοιχεία της Δ/σης, Πόλη ,οδός, τηλ. επικοινωνίας ΔΟΥ και Τ.Κ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ