Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΟΛ. Ν.ΙΩΝΙΑ

Βόλος,22/7/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ 6190/1010

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΟΛ. Ν.ΙΩΝΙΑ

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστή μέτρησης ελέγχου χλωρίου (Redoxcontroller)για το σύστημα παραγωγής χλωρίου  με ηλεκτρόλυση της πισίνας εκμάθησης του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας (μαζί με εγκατάσταση και ρύθμιση)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους ξεχωριστά για εργασία και υλικά , μέχρι  τηνΠαρασκευή 25/7/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ