Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Έρευνα Αγοράς για προμήθεια, επισκευή αθλητικού υλικού και αναβάθμιση ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων

Βόλος, 17.02.2015

                                                                          Αρ. Πρωτ: 1468/265

Θέμα :  Έρευνα αγοράς για προμήθεια, επισκευή αθλητικού υλικού και αναβάθμιση ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  προμήθεια

  • δύο (2) ζευγών ηλεκτρονικών χρονομέτρων 24” /14” Bodet BT6006 με χρόνο
  • ένα (1) ταμπλώ EASYPLAY
  • ένα (1) ταμπλώ N.R
  • ένα (1) ταμπλώ Hydroplay Training
  • τρία (3) προστατευτικά ζεύγη ταμπλώ από τις συγκεκριμένες εταιρείες
  • τρία στεφάνια FIBA

καθώς επίσης και σε

  • επισκευή του υδραυλικού συστήματος μπασκέτας EASYPLAY (στην προσφορά θα αναφέρονται τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν, τα οποία πρέπει να έχουν πιστοποίηση FIBA και να συνοδεύονται από ανάλογη εγγύηση και το κόστος της εργασίας)
  • αναβάθμιση δύο (2) ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων Bodet BT500 HF από 24” /14”

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους ξεχωριστά για εργασίες και υλικά , μέχρι  την Παρασκευή 20.02.2015,12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη , τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ